اسلایدر عکس
کد ملک : 2250۱۴۰۰/۹/۷
مشخصات اصلی
مساحت: __ متر مربع
زیر بنا 300 متر مربع
اتاق خواب __
نوع کاربری:
تعداد طبقات: __
طبقه: __
منزل مسکونی
منزل مسکونی در کارگر
قیمت فروش3.6 میلیارد
  خیابان شریعتی.روبه روی شریعتی6
  09363748557
  مساحت:__متر مربع
  زیر بنا 300 متر مربع
  اتاق خواب __
  نوع کاربری:
  تعداد طبقات: __
  طبقه: __
  خصوصیات
   محدوده ملک در نقشه