اسلایدر عکس
کد ملک : 1118۱۴۰۰/۴/۸
مشخصات اصلی
مساحت: 120 متر مربع
زیر بنا 120 متر مربع
اتاق خواب __
نوع کاربری: مسکونی
تعداد طبقات: __
طبقه: __
زمین مسکونی
زمین مسکونی در حاج بلوک
قیمت فروش1 میلیارد
  خیابان شریعتی.روبه روی شریعتی6
  09363748557
  مساحت:120متر مربع
  زیر بنا 120 متر مربع
  اتاق خواب __
  نوع کاربری: مسکونی
  تعداد طبقات: __
  طبقه: __
  خصوصیات
   محدوده ملک در نقشه