برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 3040
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3045
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر36
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3046
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 271متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3041
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سپاه7
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3044
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3042
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3039
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3047
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران10
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 3038
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3037
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی 29
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3036
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 490 میلیون تومان
کد ملک 3035
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3034
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3031
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3027
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 510 میلیون تومان
کد ملک 3030
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 635 میلیون تومان
کد ملک 3024
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3023
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3028
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3026
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3033
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 852 میلیون تومان
کد ملک 3022
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3025
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری37
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 3021
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3032
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 3017
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 3019
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 3008
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 3009
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 3016
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 3020
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3014
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 3018
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 3012
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 3011
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 528متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3013
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 3005
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3000متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 3007
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضوانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3006
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3004
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 207متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 3003
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
هلالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3002
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3001
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3000
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2998
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 440متر مربع
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 2999
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2997
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 9000متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2996
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2990
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
سرداران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2200متر مربع
قیمت فروش 44 میلیارد تومان
کد ملک 2993
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 9متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2994
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2991
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 940متر مربع
قیمت فروش 940 میلیون تومان
کد ملک 2995
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 840متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 2992
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2989
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 268متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2987
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 2984
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 2985
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2982
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2988
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2986
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000000متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2983
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2981
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 2979
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2976
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2977
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر کبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2974
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2978
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 2975
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2980
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2973
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2972
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2969
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 322متر مربع
قیمت فروش 9.7 میلیارد تومان
کد ملک 2967
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
رجایی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2970
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2968
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2971
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2966
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2959
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2962
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام خمینی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2964
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 2963
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 2960
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 504متر مربع
قیمت فروش 907.2 میلیون تومان
کد ملک 2965
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2961
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش 658 میلیون تومان
کد ملک 2958
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 2957
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2956
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
یولاغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2954
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2955
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 2953
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2952
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امام خمینی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2950
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2951
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2947
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2948
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 2949
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2946
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 150 میلیون تومان
کد ملک 2942
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 582 میلیون تومان
کد ملک 2944