برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3248
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3245
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3242
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3247
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3243
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 575متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3246
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3244
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 46متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3238
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3239
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 845 میلیون تومان
کد ملک 3236
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3240
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3237
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 46متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3241
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 3232
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بهزیستی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 3230
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
احمد اباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 3235
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3231
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3228
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 3233
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 3227
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 3229
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3234
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 3222
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
پاسداران
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 3217
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3224
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 38متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3223
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3218
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3226
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مرکز شهر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3219
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3225
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3220
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 3221
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3216
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3215
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3211
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مرکز شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 99متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3207
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3212
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 3213
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3214
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
نورعلی بیگ
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3208
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3210
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3209
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امام خمینی4
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3206
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 3197
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3205
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
میدان عاشورا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3200
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 150 میلیون تومان
کد ملک 3191
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3194
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 3201
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 231متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 3198
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3203
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 3192
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3195
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 168متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 3196
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 3199
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سپاه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 815 میلیون تومان
کد ملک 3193
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 380متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 3204
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3202
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3187
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حاج بلوک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 845 میلیون تومان
کد ملک 3190
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 25متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 3189
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 3185
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3186
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 3188
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3183
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3181
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3184
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3180
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4500متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3182
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3179
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3177
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3175
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50000000متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 3174
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3178
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3176
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3173
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3168
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3165
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 924 میلیون تومان
کد ملک 3172
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 3169
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
سرداران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 3166
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3164
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 288متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3170
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
رجایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3167
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 100 میلیون تومان
کد ملک 3163
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 902 میلیون تومان
کد ملک 3160
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3161
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3157
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3158
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3153
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کمر بندی همدان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3155
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3159
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سرداران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 3154
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3156
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 243متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 3148
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3150
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 3151
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3149
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 3152
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3147