برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2904
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2906
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2905
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2902
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2899
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2900
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2901
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سپاه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2898
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2894
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 200 میلیون تومان
کد ملک 2897
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2893
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2896
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 520متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2895
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان تعاون
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 174متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2884
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2892
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک صنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2887
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1320متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیون تومان
کد ملک 2890
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2885
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 540 میلیون تومان
کد ملک 2883
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2886
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 222متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2888
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2891
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شهدا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 2878
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 41متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 2876
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2871
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2874
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 2872
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 2879
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 530 میلیون تومان
کد ملک 2875
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2877
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2880
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2873
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 63.5 میلیارد تومان
کد ملک 2868
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2870
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 5000متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2864
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک صنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2863
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 262متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2861
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 2862
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30000متر مربع
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 2859
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2866
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 5000متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 2857
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2858
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2854
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2849
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2540متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2852
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
پاسداران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2850
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2855
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2851
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آزادی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2853
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2856
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بو رضا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2842
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2839
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیون تومان
کد ملک 2845
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خ اسلام
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2841
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 2843
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مرکز شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2846
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 119متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2840
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 680متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2847
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2848
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 173متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 2844
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 280 میلیون تومان
کد ملک 2833
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهر صنعتی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 390 میلیون تومان
کد ملک 2836
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2838
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 2834
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
انقلاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 2832
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2837
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 2835
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2828
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2825
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 685 میلیون تومان
کد ملک 2829
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2826
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آوینی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 2830
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2824
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
نورعلی بیگ
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2827
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 2823
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 2822
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 893 میلیون تومان
کد ملک 2821
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2813
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رجایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 2815
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
22بهمن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 33متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2818
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2812
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 2819
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
حاج بلوک
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2820
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 380 میلیون تومان
کد ملک 2810
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رجایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 2814
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2817
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2816
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2806
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3500متر مربع
قیمت فروش 875 میلیون تومان
کد ملک 2807
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2805
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2804
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 2803
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 99متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2802
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 59متر مربع
قیمت فروش 590 میلیون تومان
کد ملک 2801
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
قیام
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2798
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2797
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2796
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خ اسلام
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 2794
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 240 میلیون تومان
کد ملک 2793
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2800