برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1621
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 968 تومان
کد ملک 1601
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
دشت لویین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1606
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1610
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان تعاون
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 هزار تومان
کد ملک 1617
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 2.6 هزار تومان
کد ملک 1626
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.5 هزار تومان
کد ملک 1634
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1609
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
18 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1612
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1590
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 3.1 هزار تومان
کد ملک 1600
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1623
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارون
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.4 میلیارد تومان
کد ملک 1599
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فرهنگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.8 هزار تومان
کد ملک 1605
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1616
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.2 هزار تومان
کد ملک 1629
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1620
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.7 هزار تومان
کد ملک 1619
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1591
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 1608
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.3 هزار تومان
کد ملک 1603
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 هزار تومان
کد ملک 1602
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1589
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1579
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1594
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 1587
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 1593
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1592
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1580
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 756 میلیون تومان
کد ملک 1595
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فرهنگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1573
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1576
برای فروش
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
11 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1571
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1568
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 675متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1565
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
22بهمن
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 375متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 1566
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 1552
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1563
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر.فاز1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1538
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 637.5 میلیون تومان
کد ملک 1561
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1554
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 177متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 1553
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 731.5 میلیون تومان
کد ملک 1542
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1540
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1541
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
یولاغ
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1525
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 1522
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1523
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 440 میلیون تومان
کد ملک 1532
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حاج بلوک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 696 هزار تومان
کد ملک 1530
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 1528
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1508
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 1526
برای فروش
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
12 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1520
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1524
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1509
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1529
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1531
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1495
برای فروش
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
7 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1498
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1496
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50000متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 1502
برای فروش
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
13 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1493
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 1501
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1503
برای فروش
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
3 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1499
برای فروش
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
15 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 1486
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1488
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1470
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1460
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1456
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1454
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1459
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 136متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1455
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 208متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1458
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 1457
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1447
برای فروش
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
12 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1451
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1450
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1448
برای فروش
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1453
برای فروش
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1452
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1433
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
آزادی35
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 1437
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1435
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1432
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1440
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 124متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1423
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1425
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1422
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1426
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1419
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 9.9 میلیارد تومان
کد ملک 1418
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1417
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آزادی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1414
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بهزیستی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 1416
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 1415
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1413
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1407
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 977.5 میلیون تومان
کد ملک 1401