برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1764
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1753
برای فروش
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1757
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 504متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1752
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بهزیستی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1754
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1747
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
هلالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 1745
برای فروش
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
11 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1746
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1749
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 530 میلیون تومان
کد ملک 1748
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1750
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1741
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1740
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1727
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1733
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1730
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 375 میلیون تومان
کد ملک 1738
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 168متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1735
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حاج بلوک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1739
برای فروش
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1744
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1724
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1725
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج 2
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 890 میلیون تومان
کد ملک 1734
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
هفت تیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1732
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 1728
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1726
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1723
برای فروش
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
بسیج 2
8 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1742
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 408 میلیون تومان
کد ملک 1737
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1720
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1711
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 1710
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر.فاز1
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 344متر مربع
قیمت فروش 911.6 میلیارد تومان
کد ملک 1717
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 1709
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 162.4 میلیارد تومان
کد ملک 1716
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 540 میلیارد تومان
کد ملک 1715
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 644 میلیون تومان
کد ملک 1706
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
14 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1705
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اندرزگو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1699
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 319متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1703
برای فروش
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
16 عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1702
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1700
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1701
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1697
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1693
برای فروش
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
12 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 876.8 میلیون تومان
کد ملک 1695
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 تریلیون تومان
کد ملک 1692
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1691
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
20 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 936 میلیون تومان
کد ملک 1696
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 291.6 میلیون تومان
کد ملک 1687
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1688
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1684
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1685
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 354 میلیون تومان
کد ملک 1683
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1682
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 1681
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 1671
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
دشت لویین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1670
برای فروش
کارون
کارون
کارون
کارون
کارون
کارون
4 عکس
ویلا
ویلا
کارون
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1680
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر.فاز3
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 1679
برای فروش
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
12 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیون تومان
کد ملک 1678
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 201.7 میلیارد تومان
کد ملک 1
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1666
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 911.6 میلیون تومان
کد ملک 1659
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1660
برای فروش
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1658
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 243.9 میلیون تومان
کد ملک 1657
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیون تومان
کد ملک 1645
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 1654
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 80 میلیون تومان
کد ملک 1648
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 1650
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 760 میلیون تومان
کد ملک 1643
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 1641
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
9 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1637
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 1646
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1638
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیون تومان
کد ملک 1651
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1639
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1647
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 1644
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 170 میلیون تومان
کد ملک 1640
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 776 میلیون تومان
کد ملک 1655
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.3 هزار تومان
کد ملک 1653
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 234 میلیون تومان
کد ملک 1642
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1649
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 هزار تومان
کد ملک 1635
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1613
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2 هزار تومان
کد ملک 1628
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1622
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.9 هزار تومان
کد ملک 1625
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1588
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1611
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 1.4 هزار تومان
کد ملک 1604
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1618
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1631
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.1 هزار تومان
کد ملک 1627
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.3 هزار تومان
کد ملک 1614
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 651 میلیون تومان
کد ملک 1633
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1598
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.7 هزار تومان
کد ملک 1624