برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3458
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
رجایی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 62متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3460
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3463
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3456
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3461
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3457
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3464
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3459
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3462
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 176متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3455