برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 28متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3804
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 3798
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 3797
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 10
پارکینگ دارد
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 3796
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3800
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3799
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیون تومان
کد ملک 3802
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 77.1 هزار تومان
کد ملک 3803
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیون تومان
کد ملک 3801
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3792